Technologia informacyjna


Technologia informacyjna

Technologia – co to takiego?: Technologia informacyjna

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna jest definiowana niekiedy jako wszelki zbiór procesów i reakcji a także metod, sposobów i środków czy technik dotyczących przetwarzania informacji.Sprzedaż hurtowa warzyw i owoców Z języka angielskiego pojęcie to brzmi dosłownie jako IT czyli information technology.healthandfitness.pl Jest to natomiast w naszym języku nierzadko utożsamiane także z infotechnologią, która stanowi drugie miano tejże dyscypliny wiedzy. Jest to jak wskazuje już samo określenie nic innego jak dziedzina wiedzy łącząca telekomunikację oraz informatykę. Ponadto ma także ścisły związek z oprogramowaniem oraz sprzętem komputerowym. Obejmuje technologie polegające na badaniu informacji. Jako badanie w tym przypadku rozumie się zabezpieczanie i ochronę, prezentację, magazynowanie, przetwarzanie, modyfikowanie czy przesył danych.

Z tym rodzajem wiedzy wiążą się też rozmaite narzędzia, które dają sposobność obracania daną informacją poprzez dokonywanie jej selekcji, magazynowania, analizy, przetwarzania, zarządzania nią i przesyłania dalej.


- autor artykułu