Biotechnologia


Biotechnologia

Technologia – co to takiego?: Biotechnologia

Biotechnologia jest to jedna z bardzo ścisłych nauk, jaka zaliczana jest do dziedzin nauk zaawansowanych, bowiem technicznych. W jej rozumieniu chodzi przede wszystkim o skoncentrowanie uwagi naukowców – technologów – wokół rozmaitych rodzajów zachodzących na skalę przemysłową i produkcyjną procesów o charakterze biologicznym. Można mówić nawet o wyodrębnieniu się na przestrzeni lat rozmaitych definicji, mających wyjaśniać ten rodzaj procesu jakim jest biotechnologia. Zgodnie z definicją przybliżaną przez ONZ, jest to nic innego jak wykorzystanie swego rodzaju metod technologicznych, które stosowane są wraz z systemami biologicznymi, organizmami żywymi czy też rozmaitymi elementami. Na podstawie tej modyfikowane są, tworzone i wypuszczane zupełnie nowe linie produkcyjne wyrobów czy też produkty.

Warto wiedzieć, że niby nauka ta zaliczana jest ogólnie, w porównaniu z innymi dyscyplinami wiedzy do stosunkowo młodych dyscyplin, a jednak. Jej metody były wykorzystywane i dobrze znane już tysiące lat temu. Za przykład można tu chociażby podać wytwórstwo jedzeni