Biotechnologia


Biotechnologia

Technologia – co to takiego?: Biotechnologia

Biotechnologia jest to jedna z bardzo ścisłych nauk, jaka zaliczana jest do dziedzin nauk zaawansowanych, bowiem technicznych. W jej rozumieniu chodzi przede wszystkim o skoncentrowanie uwagi naukowców – technologów – wokół rozmaitych rodzajów zachodzących na skalę przemysłową i produkcyjną procesów o charakterze biologicznym.lizyna Można mówić nawet o wyodrębnieniu się na przestrzeni lat rozmaitych definicji, mających wyjaśniać ten rodzaj procesu jakim jest biotechnologia. Zgodnie z definicją przybliżaną przez ONZ, jest to nic innego jak wykorzystanie swego rodzaju metod technologicznych, które stosowane są wraz z systemami biologicznymi, organizmami żywymi czy też rozmaitymi elementami. Na podstawie tej modyfikowane są, tworzone i wypuszczane zupełnie nowe linie produkcyjne wyrobów czy też produkty.

Warto wiedzieć, że niby nauka ta zaliczana jest ogólnie, w porównaniu z innymi dyscyplinami wiedzy do stosunkowo młodych dyscyplin, a jednak. Jej metody były wykorzystywane i dobrze znane już tysiące lat temu. Za przykład można tu chociażby podać wytwórstwo jedzenia, które zawsze miało charakter w jakimś stopniu masowy i było związane z procesami chemiczno-biologicznymi. Podobnie produkcja alkoholu, na przykład browaru. Warto wiedzieć, że istnieje ścisłe powiązanie tejże dyscypliny wiedzy z górnictwem.

Mówi się wówczas o bioługowaniu. Jeszcze czymś innym jest bioremediacja czy też produkcja broni biologicznej a także aspekt ochrony środowiska poprzez recykling – także wpisujący się w tę dziedzinę. Jeszcze czymś innym jest powiazanie tejże biotechnologii z pewnymi obszarami na przykład genetyki. Musimy wiedzieć, że najnowsze osiągnięcia w dziedzinie charakteryzowanej tu biotechnologii odznaczają się połączeniem z kategoriami genetycznych modyfikacji organizmów czyli tzw.

GMO. Biotechnologia jest na chwilę obecną na tyle szeroko rozwinięta, że da się ją zastosować nawet w aspekcie silnie zróżnicowanego transgenicznego procesu uzyskiwania czy to zwierząt czy też roślin. Biotechnologię oczywiście stosuje się też w chemii, fizyce czy rolnictwie bądź przemyśle w ogóle. Ze względu na kryteria wyszczególnione przez rozmaite stowarzyszenia, można mówić o specyficznym podziale tejże dyscypliny wiedzy na wiele podkategorii.

I tak wyróżnia się na przykład biotechnologię białą, jaka jest przemysłową biotechnologią, która koncentruje się w swych testach, analizach oraz badaniach głównie na wykorzystaniu w produkcji i wytwórstwie a także aspekcie silnie zróżnicowanej ochrony środowiska systemów biologicznych. Wykorzystywane są tu procesy biologiczne zwane bioprocesami czy też biokataliza. Czymś innym okazuje się być biotechnologia czerwona, jaka jest stosowana na przykład w kwestii ochrony zdrowia.

Jest to świetna dziedzina w sferze wytwórstwa nowych lekarstw. Pozwala także na rozwój genetyki i jej wielu wymiarów – od diagnostyki przez terapie genowe a także ksenotransplantologię. Zielona biotechnologia ogranicza się do rolnictwa oraz powiązania technologii, rolnictwa i biologii. To między innymi wiele zagadnień związanych stricte na przykład z inżynierią genetyczną. Fioletowa biotechnologia z kolei wiąże się z przepisami prawnymi orz normami społecznymi, jakie stanowią konkretne reguły i uwarunkowania związane bezpośrednio ze sferą istnienia i funkcjonowania nauki zwanej biotechnologią.

Warto także wiedzieć, iż na podstawie wielorakich czynników, w tym na przykład obiektu zainteresowania poszczególnych typów biotechnologii, można mówić o wyodrębnieniu się jej konkretnych podkategorii takich jak przykładowo biotechnologia roślin, biotechnologia zwierząt, biotechnologia żywności, biotechnologia nowoczesna a także biotechnologia tradycyjna.


- autor artykułu