Rodzaje technologii


Rodzaje technologii

Rodzaje technologii Rodzaje technologii

Elementy technologii: Rodzaje technologii

Technologia posiada kilka swoich podstawowych rodzajów, które są uzależnione od wielorakich czynników. Można mówić ogólnie, iż ten typ dziedziny wiedzy jest niczym innym jak zbiorem charakterystycznych technik koordynacji i zarządzania oraz metod i sposobów. W tym zakresie wydziela się natomiast wielorakie podłoża, płaszczyzny czy stosowane techniki, dlatego też można mówić o najbardziej prymarnym podziale technologii tu omawianej na tak zwaną technologię materialną, jaka może być patent, konkretny program, wiedza utrwalona na piśmie czy oprogramowanie komputerowe jak także technologię niematerialną a zatem widza ale niezapisana nigdzie, ale trwająca wyłącznie w ludzkich intelektach.okna pcv zielona góra

rankingac.com.pl
- autor artykułu