Elementy technologii


Elementy technologii: Elementy technologii

Do podstawowych elementów technologii zaliczyć należy przede wszystkim software, a zatem programy, bazy, koncepcje i projekty.http://windmar.com.pl/katalog-produktow-i-uslug/drzwi

Elementy technologii

Jest to wiedza opisująca to, w jaki sposób korzystać ma użytkownik z hardware a zatem drugiego elementu nowoczesnych technologii dzisiejszego świata.Elementy technologii I tak jako hardware rozumie się konkretny asortyment jaki jest niezbędny do tego, aby realizować proces zwany procesem technologicznym.

Elementy technologii

Musi to być urządzenie, konkretny sprzęt czy maszyna. Do tego dodaje się też brainware a zatem świadomość, że coś takiego jak technologia jest, istnieje, otacza nas a także systematycznie, bezustannie ulega rozwojowi.


- autor artykułu