Home

Definicja i podzial technologia

Technologia – co to takiego?: Technologia – definicja i podzial

Jako pojęcie szeroko rozumianej technologii, jaka jest obecna w życiu każdego z nas praktycznie non stop rozumie się metodę przystosowywania oraz przygotowania a także realizacji i wdrażania skomplikowanych, mocno zaawansowanych procesów produkcyjnych oraz wytwórczych, jakie opierają się też nierzadko na modyfikacja w obrębie już istniejących elementów, sprzętów, przedmiotów czy nawet informacji.

leczenie kanałowe sopot

Definicja i podzial technologia

Jako technologię rozumie się cały tenże zawiły wyżej wymieniony proces, jak także konkretne przedsięwzięcie. Można mówić o technologiach w przeróżnych wymiarach. Najczęściej jednakże, zwłaszcza w czasach współczesnych, pojmuje się tenże proces jako swego rodzaju informatyzację, jaka postępuje w wielorakich dziedzinach, w zasadzie powoli już wszelkich dziedzinach, naszego codziennego życia. W zakresie optymalizacji konstrukcji, pod względem technologiczności i rozwoju można mówić o wyszczególnieniu rozmaitych typów technologii, do jakich zalicza się kompletnie niezwiązane ze sobą dyscypliny współczesnej wiedzy takie jak przykładowo nowe technologie, technologia informacyjna, technologia cyfrowa, technologia budowy maszyn, technologia chemiczna, technologia grupowa, nanotechnologia, biotechnologia, projektowanie procesów technologicznych, proces technologiczny.


- autor artykułu